Slovníček NFT komunity

Vstupujete do světa NFT a máte pocit, že na vás komunita mluví cizí řečí? Připravili jsme pro vás 50 nejpoužívanějších pojmů a zkratek, na které zaručeně narazíte. Takže WAGMI fam!

AIRDROP

Dar v podobě kryptoměny nebo NFT. Poslání určitého tokenu zdarma používají často nové projekty, které chtějí obdarovat účastníky soutěží, influencery nebo kohokoliv, kdo projektu pomáhá, třeba aktivní členy komunity. Je to v podstatě marketingový nástroj.

ALFA

Zákulisní nebo exkluzivní informace o různých projektech a NFT příležitostech na trhu. Lidé tyto informace sdílí v zájmových online skupinách a vytvářejí tak uzavřenou komunitu, která si vzájemně radí, jak prosperovat v kryptu a NFT sféře.

AMA

“Ask Me Anything” je druh neformálního rozhovoru, ve kterém dotazovaný (často autor nebo zakladatel NFT kolekce) odpovídá na otázky diváků, obvykle ve formě živého vysílání na sociálních sítích.

APE IN

Vrhnout se do nějakého NFT projektu naplno a určité NFT koupit nezodpovědně a z nelogických důvodů.

BEAR MARKET

Medvědí trh je delší období poklesu cen kryptoměn nebo celého trhu, kdy je nabídka větší než poptávka, důvěra lidí v kryptoměny a NFT je nízká a ceny klesají.

BLUE CHIP

Označení pro dlouhodobě nejúspěšnější a nejdražší NFT projekty, u kterých se předpokládá skvělá budoucnost.

BULL MARKET

Období, kdy většina investorů nakupuje krypto a NFT, poptávka tedy převažuje nad nabídkou, důvěra v trh je vysoká a ceny rostou.

CASH GRAB

NFT projekt s nízkou kvalitou a malým úsilím, jehož cílem je pouze vydělat peníze a který má pro kupujícího jen malou hodnotu.

CLAIM

Nárok na NFT zdarma, nebo určitý benefit, který se ke konkrétnímu NFT projektu váže. Projekt například slíbí, že když si koupíte NFT, získáte triko zdarma - nicméně ho musíte “claimnout” a prokázat, že na triko máte nárok.

DAO

Decentralizovaná autonomní organizace, která je řízena několika inteligentními smlouvami bez centralizovaného vedení. Členové této komunity mohou předkládat nové návrhy a rovnoprávně o nich hlasovat, je to vlastně 100% demokracie. Členství v DAO často získáte koupí určitého NFT.

DEGEN

Není to nadávka, ale výraz pro přehnaného krypto a NFT nadšence, který většinou riskuje až moc, aniž by rozuměl tomu, do čeho investuje, nebo měl dostatečné zkušenosti. Tím podstupuje vysokou míru rizika. V NFT se tento termín stal pro mnoho uživatelů ironickým odznakem hrdosti. Např. "GM fellow degens! Právě jsem prodělal 40 000 dolarů na svém Bored Ape. LOL. YOLO".

DIAMOND HANDS

Investoři, kteří jsou tvrdohlaví a rozhodní ve svých investičních rozhodnutích. Drží kryptoměny a NFT - neprodávají je ani přes intenzivní volatilitu (kolísání) trhu.

DYOR

Do Your Own Research znamená udělej si vlastní průzkum o NFT projektu. Lidé se tímto výrazem zbavují odpovědnosti pro případně špatnou radu, protože vám projekt sami za sebe doporučují, ale současně nabádají, že si musíte sami vyhledat řádný průzkum z různých zdrojů.

FAM

Zkratku pro “family” je používána jak pro celou NFT komunitu (NFT fam), tak pro jednotlivé NFT projekty (Crypto Punks fam) a vyjadřuje vzájemnou spřízněnost členů komunity.

FIAT

Fiat je klasická měna - v našem případě česká koruna. V NFT a krypto světě se pojem používá, když se řeší převod kryptoměny do měny - “Vyměnil jsem si 1 Ether do fiatu.” “Koupila jsem si NFT platební kartou za fiat.”

FLIP

Koupit si NFT čistě pro zisk a pak ho rychle prodat, otočit. “Flippeři” nejsou v komunitách příliš oblíbení, protože pokud projekt není okamžitě úspěšný, prodávají daná NFT na sekundárním tržišti pod cenou a sráží potenciální úspěch projektu.

FLOOR PRICE / FP

Nejlevnější NFT, které majitel nabízí na sekundárním tržišti OpenSea. Tato cena byla dříve jediným ukazatelem a mnoho lidí podle ní soudili úspěch projektu. Nyní OpenSea začlenilo další indikátory, přesto na floor price mnoho lidí stále dá a rozhoduje se podle ní, zda si mají NFT z kolekce zakoupit.

FOMO

Fear Of Missing Out je strach, že něco zmeškám a kromě krypto/NFT sféry se používá i v normálním životě. Je to obava, že její jsou součástí něčeho super a mně to uteče. FOMO může člověka donutit koupit si drahé NFT bez předchozího průzkumu, zda to dává smysl.

FUD

Fear, Uncertainty, Doubt je v překladu strach, nejistota a pochyby. Členové určité NFT komunity vás mohou přesvědčovat o hodnotě projektu navzdory FUDu těch, kteří stojí mimo ní.

GAS FEE

Poplatek za provedení transakce na blockchainu. Výše poplatku se neustále mění a závisí na více faktorech, primárně však na aktivitě v dané síti - vysoká aktivita znamená vysoké poplatky. V Česku jsou poplatky zpravidla vyšší od odpoledne, kdy se probouzí Američané a zvyšují aktivitu na blockchainu. Poplatky se používají ke kompenzaci těžařů kryptoměn za energii potřebnou k ověření transakce a za poskytnutí zabezpečení sítě.

GENESIS

První NFT kolekce od jednoho tvůrce. Zpravidla bývá cennější než ty, které následují jako další.

GIVEAWAY / GW

Soutěž o kryptoměnu, NFT nebo místo na whitelistu. Tyto soutěže jsou velmi časté a setkáte se s nimi hned, jakmile do vstoupíte NFT/krypto světa na Twitteru nebo na Discordu.

GM

Good Morning je dobré ráno, ale komunita zkratku často používá i během dne - už proto, že NFT sféra je globální a každý má ráno v jinou dobu.

GN

Good Night - dobrou noc! V komunitách je zvykem se před večerním odchodem s ostatními rozloučit.

HOLD

Majitelé svá NFT často “drží”, neprodávají dál na sekundárním tržišti. Důvodem pro držení je oblíbenost daného projektu i víra, že v budoucnu NFT prodají výhodněji. Majitel, jenž NFT drží, je HOLDER.

HODL

Zkratka HODL vznikla z překlepu slova HOLD a byl k ní domyšlen význam „Hold On for Dear Life“ a znamená držet kryptoměnu nebo NFT, ať se děje cokoliv. Člověk, který drží svá aktiva po dlouhou dobu, se nazývá HODLER.

HYPE

Někdy až přehnané nadšení a zájem trhu často vedoucí k příliš vysokým cenám NFT projektu.

IP

Intellectual property, tedy duševním vlastnictvím je v souvislosti s NFT a blockchainem nehmotný majetek, který je výsledkem tvůrčí činnosti, jako jsou obrázky, zvukové soubory, videa apod, a s ním spojená práva na používání, kopírování, šíření nebo úpravu těchto děl.

IRL

“In real life” propojuje digitální a fyzický svět a snaží se budovat mosty mezi světem NFT a tradičním světem umění. NFT projekty například nabízejí jako součást benefitů “IRL printy”, tedy možnost získat své NFT vytištěné a podepsané umělcem.

LFG

Let's Fucking Go znamená “pojďme do toho!” a komunita se takto navzájem povzbuzuje například ke koupi NFT z určitého projektu nebo k jeho vylepšení a náboru nových členů komunity.

MINT

Prvotní nákup NFT přímo od tvůrce, kdy během koupě dochází k “ražbě” NFT do blockchainu. Během ražby musí kupující zaplatit kromě ceny NFT také poplatky za transakci.

NFT

Nezáměnný token, který je oproti kryptoměnám unikátní, neboť je v něm uloženo digitální aktivum jako například obrázek, hudební stopa, vstupenka na koncert apod. Každé NFT má jiné ID, které slouží jako jedinečné identifikační číslo samotného tokenu. Díky tomu, že se NFT nacházejí a distribuují na blockchainu, tak je možné vždy dohledat každou minulou transakci NFT, verifikovat jeho pravost a vlastnictví.

NGMI

“Not Gonna Make It” je opakem WAGMI a znamená “nezvládnu to”, tedy že se některého NFT projektu nemohu nebo nechci zúčastnit, nebo že něco nebude úspěšné kvůli špatnému rozhodnutí nebo úsudku.

OG

Original Gangster je člen komunity, který je její součástí od úplného začátku NFT projektu, nebo si svou aktivitou vysloužil toto výsostné postavení. OGs mají často v komunitě určité výhody, například mají možnost každou další kolekci NFT projektu mintovat přednostně.

PAPER HANDS

Výraz používaný k označení investorů, kteří prodávají investice příliš brzy, často proto, že se bojí rizika finanční ztráty.

PFP

Profile Picture je profilový obrázek a v NFT světě lidé jako profilovky používají na Twitteru a na Discordu svá oblíbená nebo nejhodnotnější NFT. Tím deklarují buď loajalitu k některému projektu nebo své bohatství.

RAFFLE

Je slosování buď ETH peněženek, kdy se výherci dostanou na Whitelist, nebo slosování výherců různých soutěží o NFT či některý z benefitů kolekce, například merch.

RARITY

Vzácnost konkrétního NFT v kolekci. Každá NFT kolekce má svou škálu raritnosti, kterou uvádí na svých webech, ale je také součástí každého NFT na OpenSea. Jelikož prvotní koupě NFT je “naslepo”, nikdy nevíte, zda budete mít štěstí a připadne vám velmi cenné NFT, nebo obyčejné. Výpočet raritnosti NFT můžeme nyní nově vidět přímo na OpenSea.

REVEAL

Odhalení vizuální podoby jednotlivých NFT v kolekci. Reveal může proběhnout hned po mintu, jindy je nastaven až na “domintování” celé kolekce, jindy do 24 hodin od mintu - reveal si určují autoři projektů a často je součástí strategických rozhodnutí.

ROADMAP

Je v podstatě projektový plán, který je potenciálním kupcům NFT představen ještě před mintem kolekce. Je nedílnou součástí rozhodnutí, zda si budeme chtít NFT z kolekce vymintovat (kupovat). Součástí roadmapy bývá také dlouhodobá vize projektu obsahující vše, co se plánuje v příštích letech vybudovat.

RUG PULL

Podvodný projekt, který jeho tvůrci po úspěšném prodeji NFT opustí. Z tohoto důvodu je potřeba si ke každé nové kolekci udělat průzkum a až poté se rozhodnout, zda si NFT mintovat.

SCAM

Podvodný projekt nebo chování, jehož cílem je připravit lidi o peníze. NFT sféra je bohužel plná scammerů, kteří mají čím dál tím sofistikovanější postupy, jak připravit o peníze nejen kupce NFT, ale také tvůrce - například 90 % influencerů, kteří mají obrovské základny sledujících jsou často lidé z rozvojových zemí a jejich fanoušci jsou prázdné profily a na engagement na svých postech nasazují boty.

SHILL

Slovo v podstatě znamená “návnadu”. Když někdo něco “shilluje”, znamená to, že se vás snaží přesvědčit o tom, jak je určitý NFT projekt úžasný a měli byste se stát jeho součástí. Někdy jsou shilleři podvodníci, zaplacení “rug pull” projektem, jindy jsou to třeba přátelé nebo členové týmu poctivého projektu, kteří jsou členové různých komunit, ve kterých váš projekt představují.

SMART CONTRACT

Inteligentní smlouva je transakční protokol, resp. samočinně fungující smlouva s předem stanovenými podmínkami dohody mezi kupujícím a prodávajícím zapsanými v kódu smlouvy. Kód a dohody v něm obsažené existují v decentralizované síti blockchain. Kód řídí exekuci smlouvy a transakce jsou sledovatelné a nevratné - pro tvůrce NFT projektů je zásadní, aby uměli předpovědět všechny možné situace, které mohou v budoucnu nastat a nechat si do smart contractu naprogramovat veškeré funkce před spuštěním projektu.

UTILITY

Užitečná funkce nebo přístup k exkluzivním benefitům poskytovaným pouze držitelům NFT z určité kolekce. Příklady užitečnosti NFT zahrnují například členské kanály na Discordu, určené pouze členům, přístup k různým akcím v reálném světě, možnost přednostně mintovat NFT z nových kolekcí, členství v DAO, nebo projektový merch.

WAGMI

“We're All Gonna Make It” znamená, že to společně dokážeme. Používá se ve sféře obchodování s kryptoměnami k vyjádření soudružství s ostatními investory, ale také v NFT sféře jako vyjádření loajality ke konkrétnímu projektu a podpoře přesvědčení, že bude úspěšný.

WALLET

Digitální peněženka je aplikace, která slouží k uchování vašich kryptoměn a NFT. Je to trochu zavádějící, protože vaše “walletka” reálně vaše aktiva neobsahuje. Ta se nachází na blockchainu, ale abyste s nimi mohli nakládat, potřebujete k tomu privátní klíče, jež slouží jako potvrzení vlastnictví. Existují 2 druhy digitálních peněženek - softwarová (nejznámější je Metamask) a hardwarová, která je bezpečnější (například český Trezor).

WHALES

Velryby jsou velcí hráči, kteří obchodují s kryptoměnami a NFT ve velkém, mají zákulisní “alfa” informace a hýbou trhem - proto je dobré tyto lidi sledovat na Twitteru nebo s nimi být v některé z alfa skupin na Discordu, kde jsou členy.

WHITELIST / WL

Seznam lidí, kteří mohou přednostně mintovat NFT kolekci. Pokud jsou tvůrci NFT kolekce schopni vytvořit před mintem velký hype, lidé touží se na tomto seznamu ocitnout a mít jistotu, že si budou moci NFT vymintovat. Technicky to funguje tak, že adresa vaší walletky je na Whitelistu a po připojení na mintovací stránce si před oficiálním spuštěním pro veřejnost můžete své NFT zakoupit bez stresu.

dm NFT akademie

nft blobHolky v kryptu - Míša a Gabi

NFT, blockchain, metaverse, web3. Pojmy, které ještě před pár lety znala jen hrstka nadšenců, dnes hýbou světem. V naší video akademii vám zakládající členka #holkyvkryptu Míša a Gabi z NFT Insights pomohou tento nový fascinující svět pochopit a naučit se jej používat. Připravme se společně na budoucnost!